FAQ

 1. W jaki sposób są prowadzone treningi?
  Typowy trening wygląda następująco – treningi rozpoczynają się od rozgrzewki obejmującej wszystkie aspekty psychomotoryczne łącznie z rozciąganiem ciała. Potem rozpoczyna się część szkoleniowa poświęcona walce i samoobronie. Instruktor prowadzący demonstruje techniki walki z pełną dynamiką i realizmem. Następnie techniki ćwiczą uczniowie, a jeśli konkretne pytanie podczas treningu zwróci uwagę instruktora prowadzącego, chwilowo przerywa ćwiczenie, aby móc dostarczyć dodatkowych wyjaśnień i sprostowań. W dalszej części zajęć nauczone techniki wykorzystuje się w ćwiczeniach zadaniowych lub sparingach zadaniowych. Ostatnim elementem treningu jest uspokojenie organizmu, relaks oraz rozciąganie (streching).

  Standardowy program to dwie jednostki treningowe w tygodniu, ale można skorzystać z naszej pełnej oferty czyli pięć jednostek treningowych w tygodniu w tej samej cenie. Dwa, trzy razy w roku odbywają się obozy szkoleniowe oraz  organizowane są również staże i seminaria z najlepszymi szkoleniowcami SKMP/FEKM. Prowadzimy także zaawansowane szkolenia instruktorskie.
  .
 2. Kto może trenować Krav Maga?
  W Stowarzyszeniu Krav Maga Polska może ćwiczyć każda osoba, która ukończyła 13 rok życia. Trening można zacząć wcześniej ale na specjalnych kursach przeznaczonych dla osób młodszych, gdzie nauka oparta będzie o gry edukacyjne uczące motoryki jak również poszanowania kolegów i wspólnej pracy. Nasza organizacja w przypadku osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych.

  .
 3. Kiedy mogę dopisać się do grupy?
  Uczestnik może dopisać się do grupy nawet w trakcie sezonu treningowego. Program szkoleniowy dopasowany jest do różnic w poziomach poszczególnych uczestników. Nasze treningi są jawne, więc można przyjść i obejrzeć trening, a nawet w nim uczestniczyć ponieważ każdy trener gwarantuje, że udział w pierwszym treningu jest gratisowy. Jednakże, zastrzegamy sobie możliwość nie przyjęcia kandydata bez podawania uzasadnienia. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i stanowiące zagrożenie dla innych studentów będą bezwarunkowo usuwane z zajęć.
  .
 4. Jaki stan fizyczny jest wymagany do rozpoczęcia treningu Krav Maga?
  W Krav Maga nie wymaga się szczególnych warunków fizycznych. W czasie regularnych treningów warunki fizyczne będą stopniowo wzrastać. Każda osoba u której nie stwierdzono przeciwwskazań medycznych, może ćwiczyć Krav Maga bez względu na wiek.
  .
 5. Czy wymagany jest specjalny ubiór?
  Nie. Krav Maga jest nowoczesnym systemem walki i samoobrony. Do stałych treningów zalecany jest lekki strój treningowy nie krępujący ruchów,  tzn. lekkie buty sportowe (czyste, niebrudzące), koszulka (nie może ona być zbyt luźna)  i długie spodnie (np. strój do fitness) dające komfort ćwiczenia oraz kopania, lub uniform Krav Maga.
  Z czasem niezbędnym staje się zaopatrzenie w ochraniacz na strefę kroku, szczęki, piszczeli itp. oraz rękawice bokserskie w zależności od zaawansowania grupy. Ćwiczymy w obuwiu jak i bez.
  .
 6. Jakie korzyści mam z płacenia składki na Stowarzyszenie Krav Maga Polska?
  Osoby, które płacą składkę na Stowarzyszenie Krav Maga Polska stają się jego członkami oraz członkami Europejskiej Federacji Krav Maga-R.D. Wypełniając „kartę uczestnika” oraz dostarczając zdjęcia otrzymują legitymację, w której odnotowane są wszystkie przebyte staże i szkolenia. Będąc członkiem Stowarzyszenia uczestnik ma prawo do dużych zniżek w opłatach za staże, szkolenia, seminaria i obozy szkoleniowe organizowane na terenie kraju i Europy. Wstępując do organizacji otrzymuje pewność, że jesteś uczony przez licencjonowanego instruktora, którego wiedza o systemie jest ciągle aktualizowana co w każdej chwili możesz zweryfikować. Stowarzyszenie skupia kilkaset osób w całej Polsce, jest również jedynym przedstawicielem Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb w Polsce.
  .
 7. Czy treningi uwzględniają walkę w pełnym kontakcie?
  Tak i nie. Ze względu na specyfikę systemu jest wiele form walk treningowych, uczymy walk od lekkiego do pełnego kontaktu w zależności od zaawansowania grupy. Każdy trening podlega ścisłym regulacją bezpieczeństwa i przebiega zawsze z poszanowaniem wszystkich osób ćwiczących. Fundamentalna zasada w każdym ćwiczeniu czy sparingu jest taka, że osoba starsza stopniem czy stażem szkoleniowym odpowiada za młodszego adepta (mniej doświadczonego). Krav Maga ze względu na swój charakter musi być ćwiczona również w kontrolowanych warunkach. Jest to jednak dyscyplina kontaktowa, w której po mimo stosowania ochraniaczy mogą zdarzyć się siniaki.
  .
 8. Czy Krav Maga uwzględnia obrony przed uzbrojonym przeciwnikiem?
  Tak. Krav Maga jest systemem walki realnej, uwzględniającym obrony przeciwko atakom bronią ostrą, jak np. nóż, zbita butelka, a także obrony przed kijem, pałką itp. Uczymy również obron przed szantażem bronią palną jak i nożem, a także natychmiastowego wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku w samoobronie, walki nożem czy kijem.
  .
 9. Czy program uwzględnia walkę w parterze?
  Tak. Program uwzględnia obronę w parterze  wedle zasad Krav Maga, które mówią o szybkim obezwładnieniu lub neutralizacji przeciwnika i jak najszybszym powrocie do pozycji stojącej. Krav Maga jest wciąż rozwijającym się systemem walki oraz odpowiada na nowe techniki, które są coraz powszechne za sprawą rozwoju Brazylijskiego Jiu Jitsu oraz MMA.
  .
 10. Krav Maga ma reputację brutalnego systemu walki. Czy to oznacza jakiejś ryzyko dla trenujących adeptów?
  W realnej ulicznej sytuacji adept może doprowadzić do uszkodzenia lub nawet złamania stawu, bądź innej formy neutralizacji przeciwnika w celu zakończenia konfrontacji. Dlatego zagadnienie to oraz kwestie prawne są bardzo obszernym tematem, a obowiązkiem osoby broniącej się jest wiedza o tym dokąd sięgają owe granice obrony koniecznej. Osoba broniąca się, nie może przekroczyć niezbędnej granicy poziomu siły oraz użyć nadmiernych środków niezbędnych do przerwania ataku, natomiast odpowiedź w walce osoby broniącej się musi być adekwatna i dostosowana do zagrożenia.
  .
 11. Czy są prowadzone zajęcia z samoobrony dla kobiet?
  Tak. Krav Maga to system bazujący na naturalnych odruchach człowieka, skuteczny w zastosowaniu, pomagający radzić sobie w realnych zagrożeniach. Uczymy m.in. jak w prosty sposób obronić się przed silniejszym przeciwnikiem, czy wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku w sytuacji zagrożenia. Panie uczą się co zrobić, żeby nie doszło do ataku i co robić, kiedy już do niego dojdzie. W programie m.in. obrona przed próbą gwałtu, duszeniem, krępowaniem ruchów, atakiem nożem, próbą przewrócenia oraz innymi zagrożeniami. Ponieważ kobiety wolą trenować w swoim gronie gdzie czują się komfortowo, to bardzo często są organizowane zajęcia z udziałem odpowiedniej liczby uczestniczek. Polecamy jednak trening w grupach mieszanych, gdzie realizowany jest wspólny trening, który daje najwięcej korzyści oraz maksymalny realizm sytuacji. Krav Maga to system dla osób o różnych kształtach, rozmiarach czy fizycznych umiejętnościach niezależnie od wieku i płci.
  .
 12. Mój plan jest trudny do przewidzenia, jak można dopasować Krav Maga do mnie?
  Jeśli nie możesz regularnie uczęszczać na zajęcia grupy, skontaktuj się ze swoim trenerem, może nie jesteś sam w takiej sytuacji. Rozwiązaniem może okazać się powołanie grupy weekendowej, która w krótki lecz intensywny sposób skoncentruje się na zajęciach. Jeśli to też nie rozwiąże twoich problemów polecamy ci zajęcia indywidualne, które dopasowują się do twoich potrzeb.
 13. Czy dzieci mogą uczyć się Krav Maga?
  Tak. W Izraelu systemu uczy się już dzieci w szkołach podstawowych. Stało się to możliwe dzięki zaaprobowaniu tego systemu przez Izraelskie Ministerstwo Edukacji. W szkoleniach tych bardzo duży nacisk kładzie się na naukę podstaw systemu, ćwiczenia fizyczne realizowane przez różne gry i zabawy. Największy jednak nacisk kładzie się na kształtowanie postaw obywatelskich.
  .
 14. Ile potrzeba czasu aby nauczyć się Krav Maga?
  Typowy izraelski kurs militarny trwa 120 godzin. W okresie tym poznajesz techniki, zachowania, które przygotowują cię do samoobrony i walki w realnych warunkach. Wszystko to czego się wówczas uczysz staje się twoją bronią na ulicy i podnosi twoje szansę obrony. To czego się uczysz staje się bronią na ulicy i podnosi szansę obrony. Trzeba mieć jednak świadomość, że duża liczba wiedzy, przekazana w krótkim okresie czasu sprawia, że adepci zostają jedynie przeszkoleni. My chcemy nauczyć Ciebie Krav Maga, a to oznacza, że jak w życiu aby być obeznanym w czymkolwiek, potrzebny jest czas, który pozwoli tobie poznane techniki uzupełnić o pamięć mięśniową, która sprawi, że będziesz reagować na sytuację nie myśląc o niej. Oznacza to, że dochodzenie do stopnia mistrzowskiego zajmuje około 5 lat.
  .
 15. Jaki system rankingowy obowiązuje w Stowarzyszeniu? 
  Wolą twórcy Krav Maga Imiego Lichtenfelda, wyrażoną już w 1960 roku było stworzenie systemu rankingowego opartego o pasy. Zaadoptowanie klasycznego systemu pasów, miało pozwolić zorientować się adeptowi jak i instruktorowi jak wygląda poziom techniczny trenujących. W ten sposób podczas pierwszego roku regularnych treningów uczniowie mogą, ale nie muszą podchodzić do egzaminu na pas żółty i pomarańczowy. Późniejszy progres pozwala im zdawać kolejne egzaminy po roku, a dany co dwa lata. Oznacza to, że czarny pas można zdobyć już po 5 latach systematycznego treningu. Wprowadzenie tego podziału w istotny sposób wpłynęło również, na rozwój metodyki nauczania naszych uczniów. Założeniom tym podporządkowali się przedstawiciele Europejskiej Federacji Krav Maga, Israeli Krav Maga Association, Word Federation of Krav Maga, South American Federation Krav Maga. Skutkiem tego ćwiczący w tych federacjach noszą następujące pasy:

  1. Beginner level: pas żółty, pas pomarańczowy, pas zielony
  2. Intermediate level: pas niebieski, pas brązowy
  3. Master level: pas czarny 1-10 Darga.
 16. Czy honorujemy karty typu benefit, multispot itp.
  Szanowni Państwo, nasza kadra to wysokiej klasy specjaliści wykonujący swą pracę na najwyższym poziomie, w  związku z tym pragniemy aby zapłata za ich pracę trafiała do nich, a nie do korporacji odcinających kupony z ich wiedzy i umiejętności. Dlatego nie honorujemy jakichkolwiek kart typu benefit, multisport itp.