PROGRAM TECHNICZNY

Egzaminy są formą sprawdzenia umiejętności ćwiczących zarówno tych technicznych jak i psychicznych. Charakteryzują się one dużą intensywnością. Celem testów jest sprawdzenie u ćwiczących umiejętności zastosowania poznanych technik w różnych sytuacjach takich jak panika czy chaos. Sprawdzenie na ile przygotowany jest proces myślenia do rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Podczas egzaminu główny nacisk kładziemy na wprowadzenie ćwiczącego w maksymalny stres, który oddaje realność i rzeczywistość reakcji naturalnych na zaistniałe zagrożenie.

By przystąpić do egzaminu na dany pas adept krav maga musi posiadać aktualną legitymację członkowską Stowarzyszenia Krav Maga Polska, opłaconą składkę roczną oraz uczestniczyć w min. 70% treningów w sezonie. Egzaminy na pas mistrzowski i kolejne stopnie Darga możliwe są jedynie po otrzymaniu zaproszenia od Dyrektora Technicznego Stowarzyszenia Krav Maga Polska.

Aby zapoznać się z wymaganiami, które muszą spełnić na stopnie szkoleniowe członkowie Stowarzyszenia Krav-Maga Polska kliknij w jeden z poniższych odnośników.

1.zolty  2.pomaranczowy   3.zielony               4.niebieski  5.brazowy             belts-instructor2

.