RAFAŁ KOZŁOWSKI

zdjecie_raf

Licencjonowany Instruktor Krav-Maga Europejskiej Federacji Krav-Maga – Richard Douieb oraz Stowarzyszenia Krav-Maga Polska, instruktor wyszkolenia strzeleckiego.

– poziom mistrzowski Krav-Maga II Dan / Darga FEKM
– instructor Monitor FEKM
– instruktor strzelectwa
– prowadzący strzelanie
– sędzia strzelectwa sportowego PZSS
– egzaminator na stopnie techniczne Krav-Maga
– szef szkolenia w CS PARTYZANT

SPECJALNOŚĆ: samoobrona, walka wręcz, walka bronią, bezpieczeństwo osobiste.


Ponad dziesięcioletnie doświadczenie związane z tematyką bezpieczeństwa, poparte realizacją licznych szkoleń i seminariów dla różnych grup zawodowych. Naukę Krav-Maga rozpoczął w 2005 roku, w poznańskim ośrodku Stowarzyszenia Krav-Maga Polska u Piotra Tarnawskiego, a od 2012 roku szkolił się w warszawskim ośrodku SKMP u Krzysztofa Bieniaka. W 2013 roku po uzyskaniu pierwszych uprawnień instruktorskich utworzył własną sekcję. Uczestnik wielu seminariów oraz obozów szkoleniowych z zakresu Krav-Maga, taktyki i technik interwencyjnych, bezpieczeństwa osobistego oraz posługiwania się bronią i strzelania dynamicznego. Stale podnosi swoje umiejętności oraz kwalifikacje instruktorskie.

Prowadzi szkolenia z zakresu samoobrony, walki wręcz, posługiwania się bronią wg systemu B.L.O.S. oraz bezpieczeństwa osobistego dla różnych grup zawodowych.


>> LICENCJONOWANI INSTRUKTORZY FEKM-RD NA TERENIE POLSKI <<

Reklamy