WYMAGANE DOKUMENTY

Niezbędne do uczestnictwa w treningach Krav-Maga w ośrodku Warszawa:

  • POBIERZ>> REGULAMIN TRENINGÓW KRAV-MAGA
  • POBIERZ>> Załącznik nr 1 – Karta Uczestnika (wypełniona w dwóch egzemplarzach)
  • POBIERZ>> Załącznik nr 2 – kodeks moralny Stowarzyszenia Krav Maga Polska
  • POBIERZ>> Załącznik nr 3 – oświadczenie opiekunów prawnych – osoby niepełnoletnie

Niezbędne do uczestnictwa w szkoleniach Krav-Maga w ośrodku Warszawa: